Velkommen

Proaktiv er dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.

Proaktiv ligger i Fredericia´s nordlige industrikvarter og indeholder et beskyttet værksted, et dagcenter/-hjem, køkken/kantine samt administrationskontor. Proaktiv har desuden afdelinger over hele byen, herunder Aktivitetshuset på Jupitervej 29, Café Kaf-Ka og Blæksprutten.

De beskyttede beskærftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens § 103, og der tilbydes individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse enten internt eller eksternt.

Dagcentre/-hjemmet er oprettet i henhold til servicelovens § 104 og er gruppeopdelt således, at daghjemmet er placeret på Entreprenørvej og der er desuden dagcentergrupper fordelt på grupper med forskellige tilbud.

Design by Michael Skov | Webmaster Michael Skov